Kai Tak 6565

(58) Kai Tak 6565 Residential Development

NKIL 6565, Kai Tak, Kowloon.

Residential

August 2019