Kai Tak 6556

(57) Kai Tak 6556 Commercial Building

NKIL 6556, Kai Tak, Kowloon.

Commercial Building

July 2019