Kai Tak 6541

(27) Kai Tak 6541 Residential Development

NKIl 6541, Kai Tak, Kowloon.

Residential

July 2016