Kai Tak 6527

(25) Kai Tak 6527 Residential Development

NKIL 6527, Kai Tak, Kowloon.

Residential

May 2016